contact us

ต้องการผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาตกแต่งภายใน โปรดติดต่อ

149 Engineering co.,Ltd.

Visit us

 

บริษัท 149 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานใหญ่ : หมู่บ้านพฤกษา 49/2
เลขที่ 74/148 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
0-1055-49052-78-3

Call us

\

มือถือ : 081-438-3429
โทรศัพท์ : 02-147-1137-8
โทรสาร : 02-147-1139

Contact us

 

eng_149@hotmail.com