เกียวกับเรา

เราเริ่มก่อร่างสร้างบริษัทเรา ด้วยการเริ่มจากการเข้าไปศึกษา เรียนรู้และฝึกฝน ปฎิบัติจริงจากบริษัทของเพื่อนๆที่ดำเนินธุรกิจ

ด้านงานก่อสร้างที่เราสนิทคุ้นเคย โดยขอเขาให้เราเข้าไปเรียนรู้

วิธีการขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดและ ลึกซึ้งทุกขั้นตอน

และด้วยความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจ และให้บริการในสาขา

งานก่อสร้างอย่างมุ่งมั่น

ความเป็นมา

บริษัท 149 เอ็นจิเนียริ่งจำกัด 
บริษัท จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ :

0 1 0 5 5 4 9 0 5 2 7 8 3
กรรมการบริษัท นายสุชาติ พูลศิริ

ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท / ห้าล้านบาทถ้วน

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 74/1 148

หมู่บ้านพฤกษา 49/2 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน 

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์ : 02-147-1137-8
โทรสาร : 02-147-1139
อีเมลล์ : eng_149@hotmail.com

ประสบการณ์งานของบริษัท 149 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2549-ปัจจุบัน

• งานออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า

  / สื่อสาร / เครื่องจักร
• งานออกแบบและติดตั้งระบบล่อฟ้า

  / ระบบต่อลงดิน
• งานออกแบบและติดตั้งกล้องวงจรปิด

  / ระบบไฟอลาม
• งานบริการออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
• งานบริการซ่อมบำรุง

  /ตรวจเช็คและแก้ไขงานระบบไฟฟ้าประปา
• งานรื้อถอนและติดตั้งระบบท่อน้ำ / ท่อดับเพลิง
• งานออกแบบและผลิตสินค้าตามคำสั่งลูกค้า
• งานผลิตโครงเหล็กตู้ATMให้กับ ธ.กรุงไทย

  / ธ.ธกส. / กลุ่ม ปตท. ,โครงป้ายโฆษณา,โต๊ะประชุมโรงพยาบาบล
• งานผลิตเครื่องจักรตามคำสั่งลูกค้า

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ : หมู่บ้านพฤกษา 49/2
เลขที่ 74/148 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

0-1055-49052-78-3
โทรศัพท์ : 02-147-1137-8
โทรสาร : 02-147-1139
อีเมลล์ : eng_149@hotmail.com

บริษัท 149 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม ซ่อมบำรุง บ้าน อาคาร สำนักงาน ตึก โรงงานด้วยทีม งานช่างผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาและ ประเมินราคางานก่อสร้างฟรี รับประกันคุณภาพงานทุกงาน