ข่าวทั่วไป October 12, 2020 08:55 —ThaiPR.net

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีวิลเอนจีเนียริง (CIVIL) เปิดเผยว่า ล่าสุด บริษัทฯ ได้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ของกรมทางหลวง รวม 3 โครงการ มูลค่ากว่า 2.51 พันล้านบาท ที่มีส่วนช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย เพื่อรองรับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และเสริมสร้างระบบโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ สอดรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย CIVIL เข้าไปรับงานก่อสร้างประกอบด้วย ได้แก่ 1.ก่อสร้างสายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทางตอน 1 ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 930 วัน ที่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว 2.โครงการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน2 รวมระยะทาง 5.6 กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 810 วัน

และ 3.โครงการก่อสร้างสายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 รวมระยะทาง 5.712 กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 840 วัน โดยจะลงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างได้ในเร็วๆ นี้

นายปิยะดิษฐ์ กล่าวว่า ทั้ง 3 โครงการถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ CIVIL จะจ้างแรงงานซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 มากกว่า 100 คนต่อ 1 โครงการ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จและสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ทันตามกำหนด ช่วยให้ประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในการเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *